Seminar: SCIENCE Sustainable Development

Forskning, udvikling og partnerskaber

Opfyldelsen af Verdensmålene – The Sustainable Development Goals (SDG’erne) – er centralt for alle, der arbejder på at skabe en bedre verden. Forskning spiller en vigtig rolle, når det handler om at finde på bæredygtige løsninger inden for global udvikling, og universiteterne står her som et vigtigt bindeled i samarbejdet mellem det offentlige og det private.

Det er derfor, at SCIENCE Sustainable Development inviterer alle med en interesse for global udvikling, forskning og SDG’erne til et seminar om den bæredygtige udviklingsforskning i det globale syd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Læs mere om seminarets tre emner, og hvordan de hænger sammen med Verdensmålene:

 

 

 

 

 

 

OBS: Seminaret afholdes på dansk.

Vedr. COVID-19: Da seminaret er planlagt som et fysisk arrangement, tager vi løbende bestik af COVID-19-situationen. Vi vil rette os efter Sundhedsstyrelsens og KU’s anbefalinger og tilpasse seminarets udformning derefter – det være sig en ændring af seminarets placering, begrænsning af deltagerantal, udsættelse til et senere tidspunkt eller omlægning til et online webinar. Som udgangspunkt bestræber vi os selvfølgelig på, at alle, som har tilmeldt sig, kan få lov til at deltage, men vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke garantere det. Tilmeldte vil blive orienteret via den mailadresse, som vedkommende har angivet i denne formular, når der er blevet taget en endelig beslutning. Vi beklager omstændighederne og beder om jeres forståelse – og så håber vi, at vi ses den 3. december!