Forestry Jens Friis Lund

Velkommen til SCIENCE Udviklingsportal

SCIENCE fakultetet tilstræber at bidrage til den globale udvikling, gennem udviklingsrelevante forskningsaktiviteter. Nogle af fakultetets fokusområder inkluderer:

  • Naturresourcer og økosystemer
  • Resourcestyring, politikker og økonomi
  • Landbrugs- og fødevarekæder: afgrøder, sundhed og forarbejdning
  • Fødevaresikkerhed og ernæring
  • Vand
  • Interaktion mellem natur og kultur

SCIENCE fakultetet benytter sig af de alsidige kompetencer som forskere, professorer og studerende besidder, og søger at bringe disse sammen for at addressere udviklingsproblematikker, gennem uddannelsesaktiviteter, forskning og kapacitetsopbygning, både i Danmark, og internationalt gennem vores partnerinstitutioner.

Du kan læse mere om SCIENCE ulandssamarbejde her. (Kun engelsk)